Turfan City (Xinjiang)

Shoe repair in Turfan, Xinjiang

Shoe repair in Turfan, Xinjiang

Ref: 081021-5733     Date: 21-10-2008

A corner of the outdoor market in Turfan dedicated to shoe repair.