Turfan City (Xinjiang)

The market in Turfan, Xinjiang

The market in Turfan, Xinjiang

Ref: 081021-5731     Date: 21-10-2008

Young women shopping for fresh, local bread in the Turfan market, Xinjiang.